– Thảo luận về PETA (ngạ quỷ)

Trích từ Documents của Group Pali-Chuyên Đề

Hiếu Nguyễn

Nhân việc đang đọc bộ chuyện Ngạ Quỷ của Sư Indacanda hay quá. Nay con xin phép hỏi các Sư, Sư Cô và các vị Cư Sĩ: vậy Ngạ Quỷ chính xác là loài gì?

Thắc mắc xuất phát từ “Chuyện vong nhân dâng sợi chỉ” – http://paliviet.info/VHoc/30b/30_Pv_068-069.pdf

Con không thấy đề cập tới ngạ quỷ nào, mà cô gái trong chuyện này hình như là ở cõi trời. Vậy là ngạ quỷ cũng có khả năng ở những cõi sướng hay không? (vì vốn Ngạ Quỷ được coi là một trong các ác đạo)

Đọc trong bộ Ngạ Quỷ cũng gặp tình huống rất phổ biến là khi nhận được phước báu hồi hướng của một hành động phước thiện, người Ngạ Quỷ lập tức có y áo mới, thân sắc tốt đẹp. Vậy khi đó họ có còn là Ngạ Quỷ không? Hay đã thành một người mới ở kiếp khác?

Thảo Luận

Vo Trong Phi Theo tri kiến cá nhân thì khi có quả an lạc (y áo mới, thân sắc tốt đẹp…) là lúc Ngạ Quỷ đã trở thành/tái sanh thành người khác (người lạc), ở cảnh giới khác (cõi lạc, vd: thiên giới), chứ không còn là ngạ quỷ ở cõi khổ.

Bhikkhu Indacanda Thông thường các xứ quốc giáo sử dụng lại các từ loại này, rất nhiều, khỏi phải dịch, và cũng không có vấn đề về khía cạnh ngôn ngữ học ,vì các ngôn ngữ đó được xếp chung vào một hệ thống (vd. từ đa âm, âm dài âm ngắn, v.v…). Riêng tiếng Việt thuộc hệ thống khác (vd. từ đơn âm, âm lên xuống, v.v…), nên việc du nhập từ ghi âm, vd. Chuyện pê-ta, thì không chuyển tải được 1 khái niệm nào vào đầu óc người đọc, và

Hiếu Nguyễn Nhưng mà peta này là giống gì hả Sư? Lúc thì có thần thông, lúc thì thân tướng đẹp đẽ, lúc thì khổ sở, thiếu ăn, thiếu mặc. Vậy rốt cục là làm peta sướng hay khổ? Peta có thần thông thì khác gì chúng sinh cõi Trời?

Bhikkhu Indacanda Đã có 1 tài liệu tiếng Việt về Peta có cả hình vẽ ở VN.

Hiếu Nguyễn À con tìm ra rồi: http://yume.vn/hotructhuy/article/tai-lieu-ve-loai-nga-quy.35D049E2.html

Tài Liệu Về Loài Ngạ Quỷ – YuMe.vn

YuMe.vn – CHUYỆN NGẠ QUỈ QUỶ LÀ GÌ Trong cuộc sống, chắc hơn một lần trong chúng ta có nhắc đến từ Quỷ. Ví dụ: + Một đứa bé phá phách không chịu… – DIỆU ÂM NGUYÊN THANH

Binh Anson Wikipedia có 1 trang tiếng Anh định nghĩa về Peta (Pali) hay Preta (Sanskrit), tương đối khá rõ ràng: http://en.wikipedia.org/wiki/Preta , qua đó, Peta có thể hiểu là “các loài hồn ma” (ghosts) hơn là “các loài quỷ” (demons). Điều lưu ý là theo Wikipedia, chỉ có người Tàu dịch là “ngạ quỷ – 餓鬼” . Theo tôi biết, người Thái Lan phiên âm Peta là “phỉ”.

Nếu hiểu Peta là “hồn ma”, những hiện tượng của các nhà “ngoại cảm” gây xôn xao dư luận trong mấy năm gần đây có thể giải thích là những vị ấy có một khả năng đặc biệt nào đó để có thể tiếp xúc với các loài Peta / Hồn Ma này.

Hà Anh Nguyễn em coi link của anh Hiếu Nguyễn up rồi. Trong 24 loại Petas này thì e thấy Ngạ Quỉ Thứ Mười Hai: MAHIDDHIKA chắc là ngạ quỷ có phước nhất

Binh Anson Đính chính: Người Thái phiên âm Peta/Preta là “Phret” (เปรต). Còn “Phỉ” (ผี) là từ dân gian

Ven Adhiṭṭhāna Ý kiến cá nhân, theo cách dịch của Ngài Bhikkhu Indacanda, chữ Peta vốn nghĩa là người đã chết, người chết, hay vong nhân là chuẩn nhất. Chẳng hạn như chữ Petakicca được hiểu với nghĩa làm đám ma, hay đám tang, việc an táng cho người đã chết; chỉ Peta nhằm mục đích hướng đến người đã chết.
Trong 12 hạng người, Peta được xếp vào người khổ vô nhân(được xếp đồng với những chúng sanh ở địa ngục, súc sanh và A-tu-la). Họ tái tục bằng tâm akusala vipāka upekkhāsahagata santīrana, vì ác nghiệp đã tạo nên phải tái tục bằng tâm này. Tuy nhiên, không biết có phải đa phần chúng sanh ở cõi Peta điều phải chịu khổ đói khát, mà các Ngài trưởng lão như Ngài Bửu Chơn dùng từ Ngạ-Quỷ (quỷ đói) nhầm để dễ gọi và dễ nhớ đến loại chúng sanh này hay không?
Ở Myanmar, người ta cũng dùng từ ပြိတ္တာ (Pyeitta) cho từ Peta, chữ Pyeitta lại được hiểu là ma đói hay quỷ đói.

Hiếu Nguyễn A ý kiến này của Ven Adhiṭṭhāna hay quá. Sư Bhikkhu Indacanda ơi, con thấy để là CHUYỆN VONG NHÂN nghe cũng hay.

Hà Anh Nguyễn dạ nhân câu hỏi của anh Hiếu, con xin được hỏi là khi 1 chúng sanh qua đời, sự tái sanh sang các cõi đời khác xảy ra ngay sau khi chúng sanh đó tắt hơi thở cuối cùng, hay phải 1 thời gian sau rồi mới tới sanh.?

Vo Trong Phi Trong cuốn “The Workings of Kamma” (Sự Vận Hành của Nghiệp” của Ngài Pa Auk, ngạ quỷ và a tu la được gọi chung là “ghost” (ma). Xin trích một câu trong đó: “The ordinary person may be reborn in many destinations (gati): the hells, the ghost and animal world, and the human and deva worlds.” Tạm dịch: Phàm nhân có thể tái sanh ở nhiều cảnh giới: Địa ngục, ma, súc sanh, người và trời”.

Vô Thường Vạn sự do tâm, tâm ma thì ma đến, tâm phật thì phật hiện. Đồng thanh tuơng ứng…đồng khẩu ứng cầu

Hoa Nguyen ‎”Địa ngục, ma, súc sanh, người và trời”, vậy là 5 đường. Kinh Phật thường nói tới 6 cõi (lục đạo) luân hồi. Atula (Asura) được coi như là “Thần”, dưới Tiên (thiên, nhưng trên người). Trung Hoa có khi dịch là Phi Thiên (còn quỷ là phi nhân) . Thần thoại Hy Lạp cũng nói tới bán thần (ở giữa Trời và người). Sách thấy ghi có ba loại A tu la cao thấp khác nhau: thuộc thiên đạo, quỷ đạo, và súc đạo (nên có khi thấy nói A tu la cao hơn loài ngưiờ, và có khi nói thấp hơn). A tu la thường đánh nhau, đàn ông hình tướng xấu, nhưng đàn bà rất đẹp, nếu lập được phước đức sẽ sanh lên cõi Trời, hay làm người cao sang, hưởng sung sướng ở cõi người, còn nếu ngu muội, phá hại sẽ sanh xuống địa ngục làm ngạ quỷ, hay làm súc sanh. Nhưng có thể A-tu-la không ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống loài người, nên bị bỏ quên. Kinh Bắc tông (như Pháp Hoa) thường kể A tu la dẫn quyến thuộc cùng đến cúng dường Phật, nghe Pháp.

Ven Adhiṭṭhāna Xin phép trả lời câu hỏi của Nguyễn Diệu Hà Anh là khi 1 chúng sanh qua đời, sự tái sanh sang các cõi đời khác xảy ra ngay sau khi chúng sanh đó tắt hơi thở cuối cùng, hay phải 1 thời gian sau rồi mới tới sanh.?

1 người đang vào giờ phút cận tử sẽ có 3 cảnh hiện lên là: 1)kamma – nghiệp, 2)kammanimitta – nghiệp tướng, và 3)gatinimitta – thú tướng (Dvāravimuttānañca patisandhibhavaṅga-cutisankhātānaṃ chabbidhampi yathāsambhavaṃ yebhuyyena bhavantare cha-dvāragahitaṃ paccuppannamatītaṃ pannattibhūtaṃ vā kamma-kammanimitta-gatinimittasammatam ārammanaṃ hoti ).
Thứ nhất về cảnh nghiệp(kamma) một hành động mà mình thường hay làm trong đời này hay đời trước. Thứ hai về cảnh nghiệp tướng(kammanimitta) là hình ảnh hay cảnh của đồ vật liên hệ với hành động mà mình thường hay làm. Thứ ba về thú tướng(gatinimitta) là hình ảnh hay cảnh mà người đang đang trong giây phút cận tử sẽ tái sanh. Do đó, theo khái niệm của bộ môn Abhidhamma, 1 chúng sanh sẽ tái tục ngay khi chúng sanh đó chấm dứt hơi thở và tái tục bằng 1 trong 19 loại tâm quả, và cũng không có khái niệm chờ đợi nào trong việc tái sanh. Dấu phẩy cho kiếp sống này bằng một tâm tử (cuti) để viết tiếp và bắt đầu 1 kiếp sống mới bằng 1 kiết sanh thức (paṭisandhi).

Vô Thường Không phải tái sinh ngay tức thời. Có người tái sinh ngay có người 49 ngày mới tái sinh đó, có người 100 năm rồi vẫn ko tái sinh. Tất cả do nghiệp lực của mỗi người…

Hà Anh Nguyễn dạ cảm ơn sư Ven Adhiṭṭhāna _()_

Anh PhanVô Thường, xin hỏi thời gian 49 ngày, 100 năm trước khi tái sinh, người đã chết đi đâu, làm gì trong 6 cõi? Nếu không giải thích được thì quan điểm này rơi vào tà kiến (tức đoạn kiến).

Anh Phan Có trường hợp này khá hy hữu, Ven Adhiṭṭhāna! Có người chấm dứt hơi thở rồi nhưng vẫn chưa chết:
http://hanoimoi.com.vn/newsdetail/Doi-song/540094/bat-ngo-tinh-day-sau-6-ngay-trong-quan-tai.htm

Bất ngờ tỉnh dậy sau 6 ngày trong quan tài

Vô Thường Kiến thức nhiều chẳng giải quyết được vấn đề gì. Muốn tìm câu trả lời, bạn nên đọc thêm kinh điển đi sẽ có câu trả lời đó.

Anh Phan Theo kinh tạng Pali, thế gian (tam giới) đề cập đủ 6 cõi gồm 4 cõi khổ (4 đường ác đạo) là Niraya (Địa ngục), Pettivisaya (Ngạ quỷ), Asara (A-tu-la), Súc sanh (Tiracchāna); 2 cõi an vui là cõi Người (Manussa) và cõi Chư Thiên (Deva).
Đối với mắt người thường chỉ thấy cõi người và súc sanh thôi, 4 cõi kia mờ mờ ảo ảo nêu không thể thống nhất các quan điểm khác nhau được. Cõi địa ngục thì tận đâu trong vũ trụ bao la, có thể họ bị hút vào trong các Lỗ đen theo quan điểm Vật lý thiên văn hiện đại; Atula và ngạ quỷ thì cộng trú với con người; chư Thiên thì ở trên không trung, rất hiếm đến cõi người vì họ không cần thiết. Tóm lại những vong linh vất vơ xung quanh chúng ta chỉ có ngạ quỷ và atula thôi, có thể gọi chung là Ma, hình sắc của họ rất mờ nhạt, mỏng manh. Có người thấy được họ trong hình dáng của kiếp trước nhưng xấu đẹp thay đổi dần nếu nhận được phước mà con người hồi hướng cho.

Vô Thường Đó câu trả lơi có trong phần bạn vừa viết đó: nhiều người chết oan ức, chết bất đắc kỳ tử, không siêu thoát được trở thành những vong linh trải qua rất nhiều năm tháng nếu ko có ngươi siêu đọ cho họ thì họ ko đi tái sinh được đâu….

Hiếu NguyễnVô Thường vui lòng đọc kỹ: “Tóm lại những vong linh vất vơ xung quanh chúng ta chỉ có ngạ quỷ và atula thôi, có thể gọi chung là Ma, hình sắc của họ rất mờ nhạt, mỏng manh.”
Cái bạn gọi là vong linh đó, có thể là vong nhân/ngạ quỷ (như chúng ta đang bàn) hay không? Đó là mục đích muốn tìm hiểu của topic này.

Anh PhanVô Thường! Quan điểm của mình giống của Ven Adhiṭṭhāna ở trên rồi. Đó là căn cứ theo Abhidhamma của Đức Phật, chắc nịch. Còn quan điểm người chết mà không tái sanh liền thì không phải của Đức Phật.

Anh Phan Vong nhân theo cách gọi Vong linh đa số là ngạ quỷ (hình tướng rất xấu, kỳ dị) và A-tu-la (hình tướng tốt hơn, nhưng có thể biến hóa) và một ít chư thiên bậc thấp (có thể gọi là Thần). Đây là cái thấy của người khác và họ mô tả lại, không phải của Anh Phan, nhưng đáng tin cậy và phù hợp với thế giới quan của Đạo Phật.

Vô Thường Nên tìm hiểu thêm nhiều kinh điển để biết thêm nhiều điều bổ ích hơn. Nghiêng hẳn về một phía không tốt đâu. Trung đạo mới tốt bạn ah. Tinh tấn tu hành các bạn nhé

Karmalaw Net Cốt lõi của những câu chuyện Ngạ Quỷ là luật nhân quả mà thôi. Vong nhân chỉ là cái duyên để nói lên cái ý, cái tổng thể. 6 cõi và luật nhân quả đã có trong Upanishad từ lâu trước thời Đức Phật.

Hiếu Nguyễn Bạn Karmalaw không phiền trích dẫn và cho thêm 1 ít thông tin chứ? :-)

Karmalaw Net tài liệu tiếng Anh cả nguyên bộ: http://www.sacred-texts.com/hin/sbe01/index.htm
Tài liệu Việt dịch (vài phần trong đó) của NXB DH QG Hà Nội 2001, Doãn Chính chủ biên 808 trang (sách giấy nên ko share dc)
Tóm tắt thì nhiều lắm, bạn có thể tham khảo ở đây: http://www.thuvienhoasen.org/D_1-2_2-94_4-10122_5-50_6-1_17-45_14-1_15-1/

The Upanishads, Part 1 (SBE01) Index

www.sacred-texts.com

Sacred Books of the East Volume I: The Upanishads, Part 1, by Max Müller, [1879], full text etext at sacred-texts.com

Karmalaw Net theo tài liệu Việt dịch (của NXB DH QG Hà Nội 2001, Doãn Chính chủ biên 808 trang) ở trang 712-714 có nói về sống chết và các con đường sau khi chết.

Hiếu Nguyễn Thank you Karmalaw nghen!!! Appreciate that ;)

Hà Anh Nguyễn

có nhiều người nói rằng họ đã từng “thấy” ma. Đặc biệt là trong những ngôi nhà cổ lâu đời. Chả hạn mẹ Nhung Ho con làm trong viện Pasteur vốn là 1 nơi cổ kính đã có tuổi thọ 120 năm. Xa xưa, nơi đây là 1 nghĩa trang. Xa xưa, nơi đây là 1 nghĩa trang. Rất nhiều người làm trong viện này nói rằng đã thấy “ma”. Khi thì là 1 em bé, khi thì là 1 người phụ nữ lớn tuổi, có khi lại là 1 bà Xơ (vì viện PAsteur xưa kia là 1 nhà dòng tu Catholic). Vậy có phải mấy người “ma” này là vong nhân ko ạ.?

Hà Anh Nguyễn nếu sau khi tắt hơi tái sanh ngay lập tức rồi sao họ còn “lang thang” ở đây ạ?

Hoa Nguyen

Trong cuốn Lược sử Phật giáo (A Short History of Buddhism), E. Conze viết là vấn đề chết rồi đi luân hồi liền hay vong phải chờ 49 ngày là hai quan điểm rất chia rẻ ngay từ thời bộ phái , ông cho có 5 bộ phái theo “thuyết” này và 5 bộ phài theo thuyết kia. Đó là cuốn sử ngắn, sơ lược, nên Conze không nói chi tiết nhiều, không kể rõ bộ phái nào đã ủng hộ thuyết nào, nhưng sau này Bắc tông (nhất là Mật tông Tây Tạng) theo thuyết “thân trung ấm” (bardo) kéo dài 49 ngày. Dường như đạo Lão của Trung Quốc cũng tin như vậy, thấy như trong cách làm ma chay của họ (xả tang sau 49 ngày vì cho hồn đã đi đầu thai).
Tôi tôn trọng việc Sư Ven Adhiṭṭhāna dẫn chứng từ Abhidhamma (ngoài lòng kính trọng riêng Sư), nhưng bộ đó tôi hiểu là luận hơn là kinh. Điều này thật ra không quan trọng lắm đối với người theo Bắc tông như tôi, thường cho dù luận giải của bậc đạt đạo mà đúng, hay phù hợp với đạo Phật thì giá trị cũng không khác gì lời kinh.Thế nhưng làm sao có thể biết rõ 3 cảnh hiện ra như trên lúc cận tử, nhất là khi sự việc xảy ra nhanh như vậy? Cho đó là cái thấy biết của người đã đạt tới Tam Minh hay thần thông gì thì về sau có ai đủ khả năng kiểm nghiệm lại điều đó không? Tôi nêu câu hỏi (hay thắc mắc) của mình trong trường hợp này khi thấy mình có cơ hội làm thế, vì thật ra tôi đã thắc mắc một điều khác về thiền định được giải thich theo Vi Diệu pháp (Abhidhamma). Các sách luận giải Tứ Thiền từ cuốn Thanh Tịnh đạo trở về sau thường dựa vào Vi Diệu pháp cho lộ trình của tâm khi vào định là trải qua các giai đoạn: hộ kiếp tâm (hay hữu phần, Bhavangacitta), hộ kiếp tâm rung động, Ý môn hướng tâm, Chuẩn bị, Cận thiền tâm (Upacara), Thuận dòng, Chuyển giới, Thiền tâm, trở lại hộ kiếp tâm …, mà mỗi giai đoạn trên chỉ xảy ra trong một hoặc vài sát na cực ngắn thì làm sao hành giả có thể quan sát để nhận biết được. Vi Diệu pháp (hay Duy thức tông ở Bắc tông) được coi là công trình trí tuệ siêu tuyệt của Phật giáo (và của loài người nữa, ít ra vào giai đoạn đó), nhưng muốn thấy có giá trị thực sự cần được người khác kiểm nghiệm lại. Có ai đã chứng nghiệm lại được các trạng thái biến chuyển của tâm nhanh như vậy chưa (để thấy là đúng) ? Xin cám ơn câu trả lời dù thế nào.Anh Phan

Nguyễn Diệu Hà Anh, “nếu sau khi tắt hơi tái sanh ngay lập tức rồi sao họ còn “lang thang” ở đây”: Sự thắc mắc này hiện nay rất phổ biến! Phân tích rogic để thấy vấn đề cho rõ là: những em bé, cụ già, bà Xơ gọi là hồn ma đó chắc chắn không phải là của người đã chết mà là một chúng sanh khác rồi. Người chết đó tái sanh thành những hồn ma này. Có điều lạ là họ vẫn giữ hình dáng cũ thôi. Những hồn ma này như trên có đề cập thuộc vào hàng ngạ quỷ, atula và chư thiên gọi là địa tiên hay thần; nếu họ chết tái sanh thành thân người khác thì chắc chắn họ không xuất hiện ở đây. Những hồn ma này nếu xanh xao, xấu xí là ngạ quỷ; nếu xinh đẹp hơn là atula hoặc chư thiên bậc thấp. Người chết tái sanh thành người và chư thiên vô cùng hiếm, còn đa số tái sanh vào các cảnh thấp hơn. Tuổi thọ của những hồn ma này bất định, có vị vài ngày, có vị vài trăm hoặc vài ngàn năm. Có thể bên Tây Tạng cho rằng những vong linh này là thân trung ấm (Bardo) đây!

Hà Anh Nguyễn Người chết tái sanh thành người và chư thiên vô cùng hiếm, còn đa số tái sanh vào các cảnh thấp hơn.——-> vậy hả anh??? đáng sợ quá :(((((

Anh Phan

‎:) Trong “Kinh người khác, S.V.XII”: Đức Phật lấy 1 ít đất trên đầu móng tay và so sánh với đất trên quả địa cầu. Dùng như 1 ẩn dụ, Ngài giải thích: “Cũng vậy, này các Tỷ kheo, ít hơn là các chúng sanh (chết như những con người) được tái s…See More

Hoa Nguyen Tô nghĩ thông suốt Tứ Diệu đế sẽ không trở lại làm người, mà đã ít ra vào quả vị Bất Lai (không trở lại nữa).

Binh Anson

‎… Sau đó, Đức Thế Tôn bảo các vị tỳ-khưu “Nầy các tỳ-khưuo, bởi vì không thông hiểu, không thấu đạt Bốn Sự Thật Cao Quý (Tứ Diệu Đế) mà ta cũng như quý vị từ lâu đã phải trải qua nhiều kiếp luân hồi trong vòng sinh tử. Bốn sự thật ấy là gì?

Vì không thông hiểu Sự Thật về Khổ (Khổ Đế) mà chúng ta luân hồi, không thông hiểu Sự Thật về Nguồn Gốc của Khổ (Tập Đế), không thông hiểu về Sự Thật về Đoạn Diệt Khổ (Diệt Đế), không thông hiểu Sự Thật về Con Đường Diệt Khổ (Đạo Đế), mà chúng ta đã phải luân hồi trong vòng sinh tử. Bằng cách thông hiểu, bằng cách thấu đạt Sự Thật về Khổ, Sự Thật về Nguồn Gốc của Khổ, Sự Thật về Đoạn Diệt Khổ, Sự Thật về Con Đường Diệt Khổ, lòng tham thủ về sinh hữu được đoạn tận, sự hỗ trợ để sinh hữu được phá hủy, và từ đó không còn phải tái sinh nữa.”

– Trích Đại kinh Bát-niết-bàn (Trường bộ, 16)

Hoa Nguyen:

‎@Karmalaw Net, Upanishads, tiếp nối truyền thống kinh điển Veda, đã khởi đầu từ thời trước Phật không xa và kéo dài (trong thời Phật) cho tới khoảng gần Công nguyên, mở đường cho Ấn Độ giáo (chuyển từ Bà la môn giáo đã có trước từ thời Veda). Có nhiều chứng cớ Đức Thích ca không biết tới Upanishads, nên không thể cho là chịu ảnh hưởng của nó, hay vay mượn quan điểm về triết học, đạo lý. Trước hết, giáo lý Upanishads (dịch là Áo nghĩa thư) không được Phật nhắc đến trong các kinh (mà chỉ nói về tu sĩ, giáo lý Bà la môn, Phạm thiên), kế là Phật không thuộc giai cấp Bà la môn nên chắc không học biết giáo lý Upanishads mới thành hình mà chỉ một số ít, ở cấp cao giới Bà la môn mới học được khi chưa trở thành phổ thông, truyền bá rộng. Phật thuyết về nghiệp, luật nhân quả, giải thoát là những điều cũng đã có nói trong Veda hay Upanishads, nhưng không giống, và có chỗ hoàn toàn trái hẳn như lý tưởng giải thoát (vào Niết bàn chớ không phải tiểu ngã thể nhập Đại ngã). Ở chỗ sau cùng này thấy Phật giáo như là “phản đề” của Ấn giáo.
Cũng nhằm thể hiện, giảng dạy về luật nhân quả nhưng khi Phật giáo viết thành những chuyện kể về ngạ quỷ như vậy là đã chuyển giáo lý, giáo điều qua một hình thức văn học để thấm sâu vào tâm hồn người nghe hay đọc, mà không thấy có chỗ tương tự trong Upanishads. Anh thử tìm một chuyện kể trong hệ (văn học) Upanishads để so sánh với một chuyện ngạ quỷ của Phật giáo kể ở đây.

Vô Thường Vậy địa ngục có được nhắc đến trong kinh điển pali không?

Karmalaw Net:

Đúng vậy, PG là phản biện của Ấn Giáo khi khẳng định Niết Bàn là tịch diệt “củi hết lữa tắt” trong khi AG thì cho rằng con ng ta tái sinh mãi vì có Atman. Đức Phật thì bảo là không có Atman (hình như gọi là anatta). Đây là câu hỏi khó nhất mà KN gặp phải từ khi học PG: “có phải là thiền định sẽ là con đường đưa ng ta tới Niết Bàn, hay là thiền định là cách để ng ta thấy Niết Bàn? Chỉ có Alahán mới biết NB hay NB là công bằng đối với mọi ng, tức là khi bản ngã ko có, ai chết cũng tan rã như nhau?”, “luật Nhân Quả là khách quan hay chủ quan?” câu trả lời sẽ bị tất cả mọi ng ném đá!

KN đọc Nikaya hay các bản Luận sau này với một tinh thần rất khắc khe và đối chiếu thực hành. KN ko phải thuộc hệ tư tưởng của TT Thông Lạc, nhưng càng đi sâu vào PG, càng nghiên cứu và thực hành thì càng thấy rằng chuyện Vong và Luân Hồi chỉ là bị thêm thắt vào sau khi Phật nhập diệt nhằm cho những mục đích khác nhau, hoặc Phật có nói nhưng với những hạng thích nghe, và dù có kể trên trời dưới đất thì đức Phật luôn lấy đó là chuyện để nói về những điều cốt lõi hơn.

KN khá liều lĩnh khi hành thiền tới ranh giới giữa sống và chết. KN đành phải nhìn nhận rằng “sau khi chết ko có gì nữa cả!”.

KN xin lỗi Sư Bhikkhu Indacanda khi khẳng định điều ấy.

Bhikkhu Indacanda KN xin lỗi Sư Bhikkhu Indacanda khi khẳng định điều ấy??? Không hiểu vì sao lại bị lôi vào đây nữa, Karmalaw Net ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii???

Karmalaw Net vì Sư đã dịch xong một quyển sách rất hay, rất công phu. Trong khi KN lại cho rằng những truyện trong đó có sau khi Phật nhập diệt, và là lời kể của các tỳ kheo sau này cho những ng bình dân nghe. KN cho rằng chuyện vong nhân là của “người sống” kể.

Vô Thường Nên đọc thêm câu chuyện con cá và con rùa cạn nói chuyện với nhau. Con cá đâu biết đời sống trên cạn là gì, và con rùa cạn cũng ko biết đời sống dưới nước la gì. Kêt luận hơi sớm vấn đề khi mà chỉ căn cứ vào một số điều. Thế giới còn nhiều điều bạn chưa biết đâu…cứ chuyên hành tu tập đi, chứng đắc các tầng thiền rồi mọi sự sẽ sáng tỏ

Vô Thường Nhưng thứ đang bàn luận không giúp ích gì cho quá trình chứng ngộ các tầng thiền đâu mà chỉ thêm hý luận, biết nhiều loạn tâm, cản trở đường đạo thôi. Mình nói thật long đó. Hi vọng có bạn sẽ hiểu.

Phạm Doãn Dear Sư Bhikkhu Indacanda: Trách nhiệm của Sư là phải dịch hết những bộ kinh còn chưa dịch, để mọi người nghiên cứu. Nghiên cứu rồi …bàn tán phê bình. Về sau, có tìm ra và phân biệt được chỗ nào là chính kinh, đoạn nào là do đời sau thêm vào, thì đó là chuyện của các tu sĩ hoc giả đời sau! (không phái chuyện của dịch giả). Mong mọi người động viên mạnh mẽ để Sư còn ráng đi tiếp con đường gian khó của mình!

Phạm Doãn:

Thảo luận vối Karmalaw Net: Những cấu hỏi như Karmalaw vừa hỏi rất chân thật và rất hay nếu được tiếp tục khai triển.
– Những câu chuyện về ma , quỷ, phi nhân này rất có thể có sau lúc Đức Phật nhập diệt. Tuy nhiên không vì thế mà là chuyện hoang tưởng. Nếu thế giới ma quỷ rất gần với ta mà đã là hoang tưởng thì các thế giới khác như cỏi thiên, cõi tịnh thổ mà người tu tập như chúng ta đang nổ lực hướng đến có lẽ càng xa vời và hoang tưởng hơn nhiều lần như thế nữa.
– Sau khi Phật nhập diệt là thời kì kết tập các nguồn tư liệu quý giá của tất cả các vị A La Hán chứ không phải của riêng Đức Phật. Ví dụ “Phân Tích Đạo” (patisambhidamagga)của Ngài Xá Lợi Phật mãi đến hơn 200 năm sau với được xếp vào chánh tạng (Tiểu bộ kinh). Tôi nói thế có nghĩa là nếu biết sử dụng thông tin thì ngay các nguồn có sau thời Đức Phật vẫn có thể sử dụng được!
– Hiện giờ giới học giả cũng nghi ngờ “chuyện tiền thân Đức Phật” (Jātakapāḷi) là do đời sau biên tập!
Trở lại với “Chuyện Ngạ Quỷ”, nếu bị nghi ngờ là không có thật thì cũng là một nghi vấn thường tình thôi. Các tu sĩ học giả sẽ làm sáng tỏ vấn đề này trong tương lai.
– Đối với tôi, thì thế giới rộng lớn này không thể chỉ có một. Có rất nhiều chiếu không gian khác nhau. Có rất nhiều thế giới khác nhau. Có rất nhiều kiểu tồn tại khác nhau. Chỉ là hiện nay (tu tập chưa đủ) nên ta chưa có đủ năng lực tâm linh để tiếp xúc với các thế giới đó.

Karmalaw Net Quả là những điều ấy thật khó nói, KN tôn trọng ý kiến số đông, nên ko bàn chuyện này nữa.
Với Vô Thường: bạn nói lạc đề quá.

Phạm Doãn:

‎- “trong khi AG thì cho rằng con ng ta tái sinh mãi vì có Atman. Đức Phật thì bảo là không có Atman (hình như gọi là anatta). Đây là câu hỏi khó nhất mà KN gặp phải từ khi học PG…..câu trả lời sẽ bị tất cả mọi người ném đá!
Dear Karma Law:
– Câu hỏi này thực sự khó và vì vậy chẳng ai dám ném đá đâu! Vì trên Internet ta thấy rất nhiều người câu hỏi này, nhưng với hình thức khác. Ví dụ: Đạo Phật nói không có Ngã: Không có Ngã thì lấy ai mà chịu nghiệp. Không có Ngã thì lấy gì mà tái sinh? Đối với câu hỏi này thường ít có câu trả lời được rõ ràng.
– Vậy group có thể trả lời cho Karma Law như một cơ hội cho nhiều người học hỏi chung không?

Phạm Doãn:

“Đây là câu hỏi khó nhất mà KN gặp phải từ khi học PG: “có phải là thiền định sẽ là con đường đưa ng ta tới Niết Bàn, hay là thiền định là cách để ng ta thấy Niết Bàn? Chỉ có Alahán mới biết NB hay NB là công bằng đối với mọi ng, tức là khi bản ngã ko có, ai chết cũng tan rã như nhau?”, “luật Nhân Quả là khách quan hay chủ quan?”
TRẢ LỜI Karma Law (theo những điều tôi học hỏi được trên chính Group này):
– Thiền Định được coi như phương tiện giải thoát của rất nhiều tôn giáo khu vực Ấn Độ.
– NHƯNG, Thiền Định không có khả năng đưa đến giải thoát tối thượng của Đạo Phật (vì thiền định không sinh ra đủ Tuệ cần thiết cho sự trức nhận Nibbana)
– Để đi đến Giác Ngộ và thấy được Níp bàn cần tới 10 bước còn gọi 10 chi phần. Bát chánh Đạo là 8 bước đầu tiên, trong đó Chánh Định là mức cao nhất. Muốn đạt đến giác ngộ cao nhất phải cần hai bước cuối cùng là Chánh Trí và Chánh Giải thoát. Trong một số kinh có đề cập đến “A La Hán Đạo mười chi”.
– Chánh Định (sammasamadhi) chỉ là “điều kiện” để thực hiện bước Chánh Trí (Tuệ Giác Ngộ), và bước cuối cùng là Chánh Giải Thoát tức gia đoạn thấy được Nibbana.
– Chỉ có A La Hán mới thấy Nibbana (Cả lúc sống và lúc chết)
– Khi chết, tứ đại tan rã, A La Hán không tái sinh ở bất cứ cõi nào vì ngài không có Ngã, không còn Nghiệp.
– Người bình thường thì khi chết thân thể cũng tan rã, nhưng luôn có nghiệp để đi tái sinh. (Sẽ giải thích tại sao “không ngã” và tại sao “có ngã” vào comment khác).

Tứ Diệu Đế Cau hoi that kho tra loi, chi co Duc Phat va bac Thanh A La Han moi nhin ro su tai sinh cua tat ca chung sanh.
Nhieu luc trong hien tai ta con khong ro hanh dong ac thien cua ta lam dan den qua thien ac nao, huong chi la mot su tai sanh cua doi truoc. That kho, that kho.

Nguyen Dang Quy

‎”Peta hay Ngạ quỷ chính xác là gì?”
Peta = Pa + i + ta.
1. Hàm nghĩa người đã chết, người chết, vong linh….:
“Yathaapi daarako candam gacchandam anurodati. Evam sampadamevetam yo petamanusocati. (petamanusocati = petam + anusocati)
(tạm hiểu: Ví như đứa trẻ khóc vòi vĩnh mặt trăng trên trời như thế nào, thì người khóc than đến ‘người đã quá vãngi’ cũng như thế ấy.) …
2. Ám chỉ một loại chúng sanh có tên chung là Peta. Với hình tướng và bản chất của loại chúng sanh này là “không có hạnh phúc an lạc”, “lìa xa sự hạnh phúc an lạc”
Do đó, tùy trường hợp để hiểu cho đúng.
Khi bắt gặp mỗi một từ Peta nhưng đang bàn ở đây thì nên hiểu theo nghĩa thứ 2.

Tứ Diệu Đế Da, Nghiep di tai sanh, vay nghiep do than khau y, vay noi than khau y di tai sanh nhu vay co duoc khong? (thien nghiep va ac nghiep)

Bhikkhu Rama

Có 12 loại Peta:
1/ Vantāsa: Loại chuyên ăn những đồ bẩn của người khác như nước miếng, mủ, máu. ( Trong dân gian ông bà mình thường khuyên không nên phơi đồ ban đêm ngoài trời, nhất là đồ lót),
2/Kuṇāpāsa: Loại chuyên ăn những xác chết thố…See More

Bhikkhu Rama Ngạ Quỷ có thể thọ nhận Phước với 3 điều kiện:
1/ Người làm phước hồi hướng phước đó đến ngạ quỷ ( bằng cách gọi tên)
2/Người nhận vật cúng dường phải có giới đức trong sạch.
3/ Chính Ngạ Quỷ đó phải hoan hỉ phước báu đó.
(Theo chú giải Petavatthu)

Hà Anh Nguyễn Người làm phước hồi hướng phước đó đến ngạ quỷ ( bằng cách gọi tên)———>dạ sư Bhikkhu Rama cho con hỏi là mình phải gọi tên gì?

Bhikkhu Rama To Hà Anh Nguyễn: Chị thử dùng câu này thử( Nếu không biết chính xác tên của người thân quyến của mình):
“Con xin hồi hướng phước báu này đến ông bà cha mẹ, thân bằng quyến thuộc, nội ngoại hai bên của con từ nhiều đời nhiều kiếp đã quá vãng.
Do nhờ hoan hỉ phần phước này mà sớm sinh vào nơi nhàn cảnh,…”

Phạm Doãn:

“KN ko phải thuộc hệ tư tưởng của TT Thông Lạc, nhưng càng đi sâu vào PG, càng nghiên cứu và thực hành thì càng thấy rằng chuyện Vong và Luân Hồi chỉ là bị thêm thắt vào sau khi Phật nhập diệt nhằm cho những mục đích khác nhau,…”
* * *
Thảo luận với Karmalaw: Có một điều mà Karmalaw muốn nói nhưng chưa nói ra đó là “Chánh Kiến” của Thầy Thông Lạc. “Chánh Kiến” của Thày như sau:
– Con người ta không có linh hồn- không có “Ngã” (đã in thành sách)
– Không có các cõi giới nào cả. Nếu tu tập thành công, chết sẽ nhập vào Níp Bàn. Nếu không tu tập, hoặc tu tập chưa thành công, thì sau chết lại tái sinh ngay trên địa cầu này!
Đối với tôi, thày Thông Lạc đã đem lại một số quan điểm làm lợi lạc cho sự tu tập của tôi. Tôi rất biết ơn Thày. Tuy nhiên có những quan điểm triết lý (như đã nêu) thì tôi không thể nào thông hiểu được.
– Hiện nay Group Pali chuyên đề có rất nhiều vị tu học với thày Thông Lạc và có lẽ nắm vững về quan điểm “không có các cõi giới”. Tha thiết xin mới các vị tham gia thảo luận để làm sáng tỏ quan điểm này. Đây là lời mời chân tình của tôi gởi đến các vị trong tinh thần học hỏi.

Anh Phan ‎”Không có các cõi giới nào cả”! Chắc Thầy Thông Lạc chưa bao giờ gặp Ma, phải không bác Phạm Doãn hè! :)
Trong kinh, luận Đức Phật có đề cập đến các tầng thiền, nếu hành giả chứng đắc thì sau khi mạng chung sẽ sanh lên cõi trời Sắc Giới, Vô Sắc Giới mà, không phải tái sanh thành người ở trên trái đất này.

Hoa Nguyen

TL Thông Lạc dẫn chứng kinh Căn bản pháp môn để cho chư thiên, cõi thiên là không thật có vì là tưởng tri. Ông dựa theo ý câu kinh là: Kẻ phàm phu tưởng tri chư Thiên là chư thiên nên không thật biết chư Thiên. .(trích đại lược ý kinh)
Tưởng tri là nhận thức bằng tri giác (perception) dựa vào trí nhớ về sự vật đã thành hình từ quá khứ, hoặc do nghe người khác kể, đọc mô tả từ sách…, tất cả đều thiếu sót và có thể không đúng với thực trạng (khi đối diện thật sự). Ngoài ra còn bị ảnh hưởng bởi xúc cảm, như mong cầu, lo lắng, sợ hãi…khi nhận thức, để dễ thấy sai lạc sự vật. TL cho tưởng tri ở trên có nghĩa là biết “bằng tưởng tượng”, và gán cho Phật bảo chư Thiên, cõi Thiên là cái biết do tưởng tượng của phàm phu nên không thật có. Thế ở ngay câu mở đầu kinh CBPM Phật nói “kẻ phàm phu tưởng tri đất là đất, nên không biết rõ đất”, thì có phải Phật muốn nói là ” không thật có đất” ? Ý Phật muốn nói vì tưởng tri đất nên phàm phu không thấy được đất đúng như đất thật sự là (“như thị”).
Thật ra, tiếp theo Phật cũng nói ở bậc hữu học có cái biết liễu tri, và ở Như Lai có cái biết thắng tri về đất, cũng như về chư Thiên, cõi Thiên, nên biết rõ đất là đất , chư Thiên là chư Thiên.
Tóm lại, không thể dẫn sai ý kinh Căn bản Pháp môn như ông TL để kết luận cõi thiên, chư thiên cho vì là tưởng tri, nên không thật; mà kinh chỉ nói là không thấy biết đúng được như người liễu tri, thắng tri nên không biết rõ. Không biết rõ chớ không phải không có thật. Tôi cũng thấy nhiều người không thật hiểu nghĩa của “tưởng tri” (khi cho là do tưởng tượng mà có), và cũng chấp nhận cái ý tưởng về “thiền tưởng” của ngài Thông Lạc.

Karmalaw Net

KN ko dựa vào ý kiến của thầy nào cả. KN dựa trên thực hành theo Tứ Niệm Xứ và Bát Chánh Đạo.

Từ bé tới giờ KN chưa thấy Vong. Và cũng xin thành thật hỏi mọi ng “các vị đã nghe, đọc rất nhiều, chứ có bao giờ gặp vong thật sự, tức là có nhi…See More

Karmalaw Net quan điểm của KN là sau khi chết thì bản ngã (cái tôi) sẽ tan hoại cùng với thân xác. Chẳng thể có chuyện tái sinh, dù ở Địa Cầu hay cõi khác. Vũ trụ “khác quan khoa học với các chiều khác nhau” là phản ảnh của tâm thức, khi tâm thức tan thì nhận thức về vũ trụ (vũ trụ quan) cũng mất.

Tứ Diệu Đế KN: Neu khong co tai sinh thi hien tai ta dang hien huu do dau? Tai sao khi sanh ra co nguoi thi benh tat, co nguoi khoe manh, co nguoi thi di tat bam sinh,…

Karmalaw Net tại sao cùng 1 cành mai mà có bông to bông nhỏ?

Tứ Diệu Đế De co cay mai ra bong to bong nho la tren troi roi xuong hay la co nhan la hat hay la canh chiet?

Karmalaw Net tại sao cùng 1 cây mà lá to lá nhỏ, quả chín trước chín sau?

Tứ Diệu Đế Muon co cay co qua to, qua nho, qua chin truoc chin sao thi cay do tu tren troi roi xuong hay no hien huu cung phai co nhan?

Karmalaw Net dù là cây cỏ tiến hóa, cũng ko thể nói cái lá, cái hoa này là kiếp trước của cái lá cái hoa kia. Con người cũng vậy mà thôi. Mưa giọt to giọt nhỏ, giọt rơi lâu giọt tan mau. Hoa tuyết cũng vậy. Có cái Ngã nào trong từng giọt nước hay ko?

Tứ Diệu Đế Tat ca hien tuong su vat deu co nguyen nhan cua no, khong co su dot xuat hay thinh linh.

Tứ Diệu Đế Tat ca hien tuong su vat deu co nguyen nhan cua no, khong co su dot xuat hay thinh linh.

Karmalaw Net và nếu ng ta ko giải thích dc thì ng ta cứ gán cho nó cái

Tứ Diệu Đế

Đức Phật dạy trong kinh Sa Môn Quả:
“Vị ấy biết rõ rằng, chúng sanh người hạ liệt kẻ cao sang, người đẹp đẽ kẻ thô xấu, người may mắn kẻ bất hạnh, đều do hạnh nghiệp của chúng: Này các Hiền giả, những chúng sanh này làm những ác hạnh về thân, lời và ý, phỉ báng các bậc Thánh, theo tà kiến, tạo các nghiệp theo tà kiến, những người này sau khi thân hoại mạng chung, phải sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Này các Hiền giả, còn những chúng sanh nào làm các thiện hạnh về thân, lời và ý, không phỉ báng các bậc Thánh, theo chánh kiến, tạo các nghiệp theo chánh kiến, những người này, sau khi thân hoại mạng chung, được sanh lên các thiện thú, cõi trời, trên đời này. Như vậy, với thiên nhãn thuần tịnh, siêu nhân, thấy sự sống chết của chúng sanh, vị ấy biết rõ rằng chúng sanh, người hạ liệt kẻ cao sang, người đẹp đẽ kẻ thô xấu, người may mắn kẻ bất hạnh, đều do hạnh nghiệp của chúng. Này Ðại vương, đó là quả thiết thực, hiện tại của hạnh Sa-môn, còn vi diệu thù thắng hơn những quả thiết thực hiện tại của hạnh Sa-môn trước.”
Việc Karmalaw Net nói không có sự tái sanh đó là quan điểm của KN, còn Tứ Diệu Đế có quan điểm là có sự tái sanh luân hồi, tuy nhiên Tứ Diệu Đế cũng không thể nào kết luận một chiều quan điểm của mình là: “Chỉ đây là sự thật, ngoài ra đều sai lầm.”

Karmalaw Net Đừng trích dẫn 1 đoạn, vì nó chỉ là 1 phần của con voi, nó ko thể tả con voi. Hãy xem bài kinh này Phật nói cho ai nghe, và cách hành văn biện chứng để dẫn từ từ tới Sa Môn Quả mà đức Phật muốn nói. Haizzzz

Tứ Diệu Đế

Karmalaw Net kính!
“Với tâm định tĩnh, thuần tịnh trong sáng không cấu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyến, dễ sử dụng, vững chắc, bình tĩnh như vậy, Ta dẫn tâm, hướng tâm đến Túc mạng minh. Ta nhớ đến các đời sống quá khứ, như một đời, hai…See More

Tính Nguyễn

‎@Hoa Nguyen:
“TL Thông Lạc dẫn chứng kinh Căn bản pháp môn để cho chư thiên, cõi thiên là không thật có vì là tưởng tri. Ông dựa theo ý câu kinh là: Kẻ phàm phu tưởng tri chư Thiên là chư thiên nên không thật biết chư Thiên. …. “
Việc phải chăng Thầy TL chỉ dẫn chứng bài kinh này còn chưa khẳng định được, huống hồ gì việc chú bảo rằng Thầy dựa vào câu kinh cụ thể nào trong bài kinh CBPM thì đó chính là… Tưởng Tri của chú đó!

“TL cho tưởng tri ở trên có nghĩa là biết “bằng tưởng tượng”, và gán cho Phật bảo chư Thiên, cõi Thiên là cái biết do tưởng tượng của phàm phu nên không thật có. Thế ở ngay câu mở đầu kinh CBPM Phật nói “kẻ phàm phu tưởng tri đất là đất, nên không biết rõ đất”, thì có phải Phật muốn nói là ” không thật có đất” ? Ý Phật muốn nói vì tưởng tri đất nên phàm phu không thấy được đất đúng như đất thật sự là (“như thị”).
Thật ra, tiếp theo Phật cũng nói ở bậc hữu học có cái biết liễu tri, và ở Như Lai có cái biết thắng tri về đất, cũng như về chư Thiên, cõi Thiên, nên biết rõ đất là đất , chư Thiên là chư Thiên.”
Đương nhiên đã là phàm phu thì “thấy” các cõi bằng Tưởng chứ không phải bằng Liễu hay Thắng rồi. Ý ở đây giữa Thầy và Phật không khác. Đã bằng Tưởng thì khó có thể đúng và thật được.

“Tóm lại, không thể dẫn sai ý kinh Căn bản Pháp môn như ông TL để kết luận cõi thiên, chư thiên cho vì là tưởng tri, nên không thật; mà kinh chỉ nói là không thấy biết đúng được như người liễu tri, thắng tri nên không biết rõ. Không biết rõ chớ không phải không có thật. Tôi cũng thấy nhiều người không thật hiểu nghĩa của “tưởng tri” (khi cho là do tưởng tượng mà có), và cũng chấp nhận cái ý tưởng về “thiền tưởng” của ngài Thông Lạc.”
Lời Thầy Thông Lạc ở đây vẫn phù hợp với bài kinh CBPM và phù hợp khi nói về cái thấy của chúng sanh phàm phu.
Chú có cái hiểu tương đối hợp lý về bài kinh CBPM, tuy nhiên, vì chú có thành kiến và phiến diện với lời nói của Thầy TL nên “cái hiểu tương đối” kia của chú và lời của Thầy cứ “chạy song song nhau”. Sao chú không thử hiểu rằng: “à, hoá ra ông Thông Lạc bảo các cõi không có nghĩa là không có qua lăng kính của Tưởng, mà chỉ có thể có khi thấy bằng Thắng Tri”?!

Anyway, hầu hết chúng ta ở đây đều vẫn còn Tưởng sâu dày, cần “chiến đấu” nhiều hơn nữa để bỏ bớt Tưởng. Còn quan điểm về các cõi giới thì nên TIN. Cũng như Tin vào Nhân Quả thiện ác. Chứ ai cũng đòi thấy hết (trong khi chẳng tu hành, thực chứng bao nhiêu) thì e là…. té sông!

Hoa Nguyen

TL Thông Lạc thật sự dẫn bài kinh Căn Bản pháp môn để kết luận “Phật nói chư Thiên là tưởng tri của phàm phu nên không có thật”. TL có hơn 30 đầu sách in kể cũng khó tìm lại đoạn TL trích dẫn, thế nhưng bai viết đó ChanhPhatphap NguyenThuy đã đưa lên FB và tôi có ý kiến vào vào trang riêng của anh ấy, nên chính CPP NT tìm lại thì rất dễ. Về bài kinh CBPM này tìm trên trang web BuddhaSasana với tựa “Chú giải kinh Căn Bản pháp môn”, Tỳ Khưu Giác Lộc.
Chuyện khác thì không cần bàn thêm vì khi TL không hiểu rõ nghĩa “tưởng tri” thì các đệ tử làm sao hiểu được, nên tất cà đều quy về “tưởng” là đủ đả kích thiên hạ. Điều quan trọng tôi nêu lên: “tưởng tri” là thấy không đúng thực tại, nhưng thực tại vẫn có thật dù được nhìn bằng tưởng tri, liễu tri, hay thắng tri. TL phủ nhận thực tại dựa vào cái thấy cho là tưởng tri của phàm phu.

Anh Phan

Các Định luật Tái sanh luân hồi, Nhân Quả thuộc vào chi phần Chánh Kiến của Bát Chánh Đạo. Ai chưa rõ về nó thì Chánh Kiến còn yếu. Giải thích các định luật này trực tiếp khó thì có thể dùng cách gián tiếp. Ví dụ trong Vật lý giải thích các lực tác dụng qua lại với nhau, Lực A sẽ không tự nhiên mấy đi về giá trị 0 mà nó đã chuyển hoàn toàn sang lực B về độ lớn, chỉ khác phương chiều mà thôi. Giải thích sự chuyển hóa các dạng năng lượng cũng tương tự. Vấn đề tái sinh của chúng sanh có tồn tại hay không cũng khó giải thích tực tiếp trừ khi người đó đắc các Thắng Trí như Túc Mạng Minh. Cách giải thích gián tiếp là đặt câu hỏi đại loại như Vì sao tất cả 7 tỷ người trên thế giới này không kiếm đâu ra 2 người giống hệt nhau hoàn toàn? Cái gì tạo ra sự khác biệt đó? Có phải lực quán tính hay nghiệp cũ đời trước tạo ra sự khác biệt này không? Có 2 người nào mà tất cả hành động, nói năng và suy nghĩ đều giống y hệt nhau không? Còn vô số cách liên hệ khác nữa hành giả tu tập tâm linh tự hỏi sẽ rõ vấn đề.

Anh Phan

Có Chánh Kiến, Chánh Tư Duy tức hành giả tạm hiểu về Nhân Quả: Nhân xấu cho quả tái sinh đời sau khổ, nhân tốt cho quả tái sinh đời sau được an vui, không gây nhân (trong 6 nhân) gì nữa thì tái sinh lần cuối là tịch tịnh Niết-bàn. Hiểu được như vậy hành giả mới có Tàm, có Quý (tức hổ thẹn và ghê sợ tội lỗi), tiếp đến họ mới tu sửa bản tính như giữ giới, làm phước, tu thiền,…tức tu tập các chi phần tiếp theo trong Bát Chánh Đạo. Rốt ráo nhất là hành giả củng cố Chánh Kiến vững chắc, không còn tự hỏi câu hỏi như “Có tái sanh hay không, Có đời sau hay không?” nữa :)

Mời tham khảo thêm về PETA (Ngạ Quỷ):

TAM TẠNG PĀLI – VIỆT

CHUYỆN NGẠ QUỶ

Người Dịch: Tỳ khưu Indacanda

http://www.paliviet.info/VHoc/VHoc_30b.htm

Advertisements

2 phản hồi on “– Thảo luận về PETA (ngạ quỷ)”

  1. Nguyễn Hoàng Hải nói:

    Tôi và bà xã đã từng cùng một lúc nhìn thấy “ma”, trong khoảng thời gian khoảng 20-30s. Đó là một bóng người to cao, có chuyển động, và khi đó tôi và bà xã đều bị tê dại toàn thân dù vẫn rất tỉnh táo.

    Có người cho đây là hiện tượng bóng đè. Nhưng bản chất của hiện tượng bóng đè là gì thì khoa học chỉ đưa ra các giả thuyết. Vấn đề là tại sao cả tôi và bà xã lại thấy như vậy cùng một lúc, trải nghiệm giống hệt nhau, nếu đó không phải là sự thật khách quan?

    Có vị Thầy đã giải thích hiện tượng bóng đè thực ra là “ma đè”, điện âm của “ma” nếu mạnh sẽ chặn các xung thần kinh trong tủy sống khiến chúng ta bị liệt tạm thời giống như người bị đứt tủy sống vậy. Cũng chỉ có những “ma” nào có tinh thần mạnh và có duyên liên quan thì mới có thể “đè” được người sống.

  2. Nguyễn Hoàng Hải nói:

    Nhưng “ma” đó có bản chất là gì? Là quỷ đói hay là những hương linh quá cố chưa đi đầu thai thì tôi không rõ. Hình như trong kinh Phật đều gọi chung đó là “Peta” thì phải? Peta cũng có nhiều loại: Peta quỷ đói , Peta quỷ thần, Peta hương linh???


Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s