Đạo Phật “pháp môn” và Đạo Phật “nguyên chất”

Trong thời đại thông tin bùng nổ, “sự thật” luôn có cơ hội được bộc lộ và truyền đi

Ngày 19 -12-2013 tại chùa Xá Lợi, TP Hồ Chí Minh, Thích Nhật Từ, một nhà sư trẻ, vốn xuất thân không phải là Đạo Phật “nguyên chất”

đã mạnh dạn nói lên nhận định trung thực của mình về sự cần thiết phải phân biệt hai loại Đạo Phật. Một là Đạo Phật do từng vị “tổ sư” giảng dạy và một là Đạo Phật do chính Đức Phật giảng dạy.